Powrót

TTS Przedsiębiorstwem Roku 2021

TTS został uznany za Przedsiębiorstwo Roku 2021 w konkursie Północna Izba Gospodarcza, jednej z największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców w Polsce!
Tytuł został nam przyznany między innymi za to, że jesteśmy dobrym pracodawcą i prowadzimy szereg inwestycji, które pozytywnie wpływają na region.

Dodatkowo TTS został także wyróżniony w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – to nagroda m.in. za nasze zaangażowanie w działalność społeczną, charytatywną, za umiejętne łączenie biznesu z edukacją.

Jest to nagroda, którą otrzymaliśmy dzięki naszej wspólnej pracy oraz zaangażowaniu naszych pracowników, dziękujemy!