Powrót
Specjalista ds. ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o ogłoszeniu

Numer referencyjny

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Zapewnienie zgodności ze środowiskowymi wymaganiami prawnymi w Polsce oraz dyrektywami Unijnymi,
 • Przygotowywanie raportów zgodnie ze środowiskowymi wymaganiami prawnymi oraz korporacyjnymi,
 • Przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwoleń/decyzji środowiskowych,
 • Analiza nowych projektów inwestycyjnych pod kątem zgodności z wymogami środowiskowymi,
 • Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Zakładzie pod kątem analizy stanu środowiska oraz prowadzenie dokumentacji, w tym sprawozdań dla urzędów,
 • Współpraca z akredytowanymi laboratoriami w zakresie monitoringu stanu środowiska oraz nadzorowanie odbioru odpadów przemysłowych przez usługodawców,
 • Odpowiedzialność za audyty środowiskowe w spółce,
 • Doradztwo i wsparcie merytoryczne dla kadry zarządzającej w zakresie przepisów ochrony środowiska,
 • Wdrażanie zmian poprawiających standardy związane z ochroną środowiska w spółce,
 • Przeprowadzanie regularnych obchodów i wizytacji w Zakładzie w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy,
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawnych,
 • Bieżąca współpraca z odbiorcami odpadów/prowadzenie ewidencji odpadów

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego w obszarze ochrony środowiska lub dziedzin pokrewnych (inżynieria środowiska/ochrona środowiska/ekologia),
 • Minimum 2 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,
 • Praktycznej wiedzy z zakresu środowiskowych przepisów prawnych oraz sprawozdawczości,
 • Znajomości języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację,
 • Samodzielności, komunikatywności, dokładności i zdolności organizacyjnych,
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności programu Excel,
 • Samodzielności i odwagi w działaniu,
 • Wysokich umiejętności komunikacji oraz asertywności,
 • Nastawienia na dążenie do doskonałości w zakresie optymalizacji działań z zakresu ochrony środowiska,
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze BHP.

Oferujemy:

 • Odpowiedzialną i ciekawą pracę
 • Możliwość realnego wpływania na rozwój firmy
 • Stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie odpowiadające posiadanym kwalifikacjom
 • Szerokie możliwości rozwoju w międzynarodowym środowisku
 • Prywatną opiekę medyczną

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Aplikuj: