Powrót
Specjalista ds. Kontrolingu

Szczegółowe informacje o ogłoszeniu

Numer referencyjny SK/01/2022

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Współudział w tworzeniu budżetu rocznego oraz kontrola jego realizacji.
 • Tworzenie analiz finansowych, kontrola wskaźników, odchyleń, kalkulacji oceniających projekty inwestycyjne oraz rozliczanie kosztów ich realizacji.
 • Sporządzanie raportów i analiz finansowych ad hoc na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Przygotowywanie miesięcznych raportów finansowych dla Zarządu.
 • Raportowanie kosztów oraz analizowanie rentowności produktów.
 • Inicjowanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań i narzędzi controllingowych w celu optymalizacji i automatyzacji procesów.
 • Dostosowywanie planu kont oraz struktury centrów przychodowo-kosztowych do potrzeb rachunkowości zarządczej.
 • Przygotowywanie danych dla Działu Księgowości dotyczących rezerw i odpisów aktualizacyjnych.
 • Czynny udział w księgowym zamknięciu miesiąca i roku.
 • Kontrola prawidłowości księgowań.
 • Udział w przygotowaniu wymaganych zestawień i raportów na potrzeby półrocznych i rocznych audytów finansowych.
 • Uczestnictwo w projektach.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego, kierunkowego (finanse, rachunkowość).
 • Kilkuletniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku (w procesach finansowych i controllingowych).
 • Doświadczenia w pracy z systemami ERP.
 • Doświadczenia w pracy w firmie produkcyjnej (znajomość procesów produkcyjnych).
 • Wiedzy z obszaru zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej oraz przepisów podatkowych.
 • Wysokiej świadomości procesów biznesowych, umiejętność ich identyfikowania oraz inicjowania nowych rozwiązań.
 • Wysokich zdolności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.
 • Doskonałej komunikacji i umiejętności pracy zespołowej.
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Odpowiedzialną i ciekawą pracę
 • Możliwość realnego wpływania na rozwój firmy
 • Stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie odpowiadające posiadanym kwalifikacjom
 • Szerokie możliwości rozwoju w międzynarodowym środowisku
 • Prywatną opiekę medyczną

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zaznaczonym, odpowiednim numerem referencyjnym na adres:

rekrutacja@yachtech.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Aplikuj: