Powrót

Marek Liśkiewicz
Kierownik Działu Podłogi

Pracę w firmie TTS rozpocząłem w 2006 roku na dziale szlifiernia. Po roku czasu otrzymałem możliwość awansu, co wiązało się z objęciem stanowiska brygadzisty zmianowego. Było to nowe wyzwanie, które wymagało ode mnie dużej odpowiedzialności i podejmowania wielu ważnych decyzji.

Po 2 latach zostałem brygadzistą działowym. Było to dla mnie spore wyróżnienie, ale i kolejne wyzwanie, które z chęcią przyjąłem. Przez okres kolejnych 3 lat firma inwestowała we mnie, dając możliwość udziału w różnych kursach i szkoleniach m.in. z zasad kierowania ludźmi. Wiedzę tą wykorzystuje obecnie na stanowisku Kierownika Działu.