Powrót

Gabriela Lubczyńska
pracownik działu Finisz

W firmie TTS pracuję stosunkowo niedługo w porównaniu z moimi kolegami z działu, ale pomimo mojego krótkiego stażu pracy zdążyłam się już dobrze zaaklimatyzować dzięki koleżeńskim relacjom panującym w firmie.

Pracuje na dziale, gdzie wykonujemy jedne z ostatnich prac z etapu produkcji. Tutaj bardzo ważna jest precyzja, dokładność i poczucie estetyki, dlatego też dobrze odnajdują się na tym dziale kobiety.