Powrót

Dostępność działu kadr

Dział kadr będzie otwarty w godz. 7:00-15:00 tj:

Od 01 do 10 lipca

Od 01 do 10 sierpnia

Od 01 do 11 września

Można kontaktować się również telefonicznie pod numerami:

91 886 21 54 ; 91 886 21 72 oraz komórkowego 539 678 665

i mailowo:

mryngiewicz@yachtech.pl oraz jalabrudzinska@yachtech.pl

 

W pozostałych okresach tj:

Od 13 do 31 lipca

Od 11 do 31 sierpnia

Dział kadr będzie dostępny w godzinach 07:00 – 15:00

– pod numerem telefonu komórkowego 539 678 665

– pod adresami mail mryngiewicz@yachtech.pl oraz jalabrudzinska@yachtech.pl

Oraz w każdą środę w godzinach 07:00 -15:00 w biurze kadr.