Powrót

Program Kaizen – pomysły usprawniające

Zgłaszanych pomysłów jest co raz więcej!

W ramach zgłaszanych przez pracowników propozycji usprawniających naszą codzienną pracę, największą ilość pomysłów, zarówno w czwartym kwartale 2017 jak i w całym poprzednim roku, zgłosił Mateusz Rech pracujący na stanowisku Szkutnik Elektryk w Dziale Uzbrajania Pokładów.
Wiele z tych pomysłów zostało wdrożonych, a postawa pracownika doceniona. Mateusz otrzymał od firmy specjalną nagrodę finansową.